پیشروی ارتش اسرائیل به‌سمت دریا با هدف جداکردن شمال نوار غزه از جنوب این منطقه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱