اختلال در سیستم ناوبری پروازهای عبوری از ایران

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹