مئیر جاودانفر از تاثیرات منفی اقدامات افراطی‌گرایان در اسرائیل می‌گوید

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸