تصمیم برای جلوگیری از حضور نامزدهای کمتر شناخته شده‌ی ریاست جمهوری، در وزارت کشور

شورای نگهبان: می‌خواهیم مانع ایجاد زحمت برای داوطلبان شویم

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶