تجمع ایرانیان مقیم سیدنی در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸