تجمع اعتراضی به اعدام قريب‌الوقوع احمد رضا جلالى، زندانى ايرانى سوئدى در استكهلم: گزارشی از مهران عباسیان