انتقال و اسکان پناهجویان کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان به اردوگاهی جدید

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷