سفر وزیر خارجه اسرائیل به بحرین

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳