ابهام و تاریکی نمایندگان مجلس و سناتورها در آمریکا نسبت به عملیات دولت در منطقه خاورمیانه

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷