زیر‌ذره‌بین:کوپن؛از رضاشاه تا خامنه‌ای؛ فرق میان کوپن در زمان محمدرضا‌شاه/روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای چیست؟