گفت‌وگو با شکیب مصدق، خواننده و فعال اجتماعی افغان