جزئیات و اهداف سفر وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶