رد پای نایاک و دیده‌بان حقوق بشر در طرح دو میلیاردر آمریکایی برای ازسرگیری مذاکرات برجام