تهران در شاخص کیفیت زندگی از میان ۲۵۵ شهر در جایگاه ۲۵۴ قرار گرفت: گفت‌وگو با آرش حسن‌نیا