جزییات آخرین روز جلسات دادگاه لاهه در مورد فلسطین

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷