اظهارات امام جمعه مشهد مبنی بر نظارت‌ناپذیر بودن عملکرد علی خامنه‌ای

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰