انتقادهای تند از انتخابات در دانشگاه تهران

همزمان با گسترش مخالفت فعالان و جمعیت‌های سیاسی با شرکت در انتخابات، دانشجویان منتقد در برنامه‌ای در دانشگاه تهران، مسعود پزشکیان را به پرسش کشیدند و خواستار اعلام نظر صریح او درباره وضع زندانیان سیاسی شدند. گفت‌وگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸