رئیسی: گذشت آن زمان که برای یک اعلامیه فردی را شکنجه می‌کردند

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲