سپاه پاسداران توقیف کشتی پرتغالی مرتبط با اسرائیل را تایید کرد

شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵