بررسی شرایط شهرهای کردستان درپی اعزام نیروهای نظامی حکومت و جو شدید امنیتی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲