جزئیات جنگ اسرائیل و حماس در روز ۱۲۳

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸