توافق ایران و ترکیه علیه شبهه‌نظامیان کرد/ گفت‌وگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار