رویترز: سپاه پاسداران تعدادی از فرماندهان ارشد خود را از سوریه خارج کرده است

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲