خامنه‌ای: راه صدور نفت و ارزاق به اسرائیل باید بسته شود

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰