گمانه‌زنی‌ها از امتیازات داده شده به جمهوری اسلامی در متن پیشنهادی جوزپ بورل