رزمایش تازه آمریکا و متحدان آسیایی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹