حقوق ماهانه کارگران شرکت پست کمتر از ۱۰ میلیون تومان است

حقوق ماهانه کارگران شرکت پست کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است گفت‌وگو با سینا قنبرپور، روزنامه‌نگار

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵