علیرضا نامور حقیقی: بحران اوکراین باعث شد نفت ایران خریداران بیشتری پیدا کند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵