تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان، در ۲۷ کشور عضو اتحادیه صورت گرفت

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹