با وجود تهدید‌ها و تحریم‌ها علیه ایران دولت هنوز معتقد به ناکارآمد بودن آن است

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳