برگزاری تجمع اعتراضی ایرانیان در پایتخت آمریکا با شعار نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱