ناتوانی جمهوری اسلامی از پیدا کردن محل سانحه و موفقیت ترکیه در این عملیات تجسس

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱