هزاران کارگر ذوب‌آهن اصفهان روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱