بیانیه شبکه جهانی زن، زندگی، آزادی

بیانیه شبکه جهانی زن، زندگی، آزادی؛ این شبکه با اشاره به حضور رئیسی در هیئت مرگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و نقش او در کشتار و سرکوب‌های سال‌های اخیر نوشت: قاتلان فرزندان ایران را نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم گفت‌وگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۰۴