تشدید تنش در منطقه نشان دهنده اراده قاطع کابینه جنگی نتانیاهو دارد

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱