ادامه خروج شهروندان فلسطینی از شمال غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸