احتمال یک توافق پنج روزه در جنگ حماس و اسرائیل

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸