تلاش سه تشکل سیاسی برای افزایش همبستگی

سه سازمان سیاسی علیه جمهوری اسلامی مرکز هماهنگی و رایزنی ایجاد می‌کنند گفت‌وگو با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴