درخواست خامنه‌ای برای قطع رابطه دولت‌های اسلامی با اسرائیل برای مدت محدود

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸