سفر همزمان بایدن و ترامپ به مرز مکزیک

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲