مواضع کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸