ارتش اسرائیل: دستوری برای تخلیه بیمارستان الشفا صادر نشده است

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷