نگرانی از پیامدهای دریافت وام‌های کلان از چین افزایش یافته است