سئول قصد دارد به عنوان اولین شهر جهان به متاورس متصل شود: گفت‌وگو با مهدی صارمی‌فر