پشت پرده حلقه سیاسی-امنیتی مقداد‌؛ حلقه داماد رییسی یا مهره‌های جلیلی و خامنه‌ای؟

۱۶ عضو کابینه‌‌ در نامه‌ای محرمانه به شورای نگهبان‌ اعلام کردند وزیر ارشاد صلاحیت ریاست‌جمهوری دارد. محمدمهدی اسماعیلی، قبلا، به اتهام دریافت رشوه از یک مفسد اقتصادی، به پنج سال زندان محکوم شده بود. او را در روز ثبت‌نام، دو عضو حلقه مقداد همراهی می‌کردند. گزارشی از مجتبا پورمحسن

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹