درپی جنگ حماس و اسرائیل وضعیت غیرنظامیان در غزه به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴