واکنش‌ها به اظهارات حمید نوری در دادگاه: گفت‌وگو با مهران عباسیان و رضا حاجی‌حسینی