کانال ۱۲ اسرائیل از یک معامله تسلیحاتی بزرگ بین اسرائیل و آمریکا خبر داد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶