حکم اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار به اجرا درآمد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹