آمار بالای آرای باطله در انتخابات

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴